innovAid

Nasz nowy projekt:

Healthy Adventures.
Gra edukacyjna pomagająca w walce z pandemią COVID-19.

W wyniku współpracy Fundacji InnovAid, Polskiego Rządu oraz zakonu Braci Franciszkanów Konwentualnych w 2019 roku powstał i rozpoczął pracę szpital imienia Wandy Błeńskiej w Matudzdze.

Gra Healthy Adventures jest dodatkowym narzędziem zaprojektowanym by pomóc w walce z pandemią COVID-19. Grając, dowiesz się jakie są objawy choroby oraz jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zagraj w grę »

Healthy Adventures Logo

Ostatnio zakończony projekt:

Wyposażenie Wanda Matugga Health Center im. Wandy Błeńskiej w sprzęt niezbędny do podjęcia działalności leczniczej

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości opieki medycznej świadczonej dla ludności zamieszkującej Ugandę. Kraj ten cechuje się wysoką zapadalnością na choroby, których pełna diagnostyka i leczenie są zwykle niemożliwe ze względu na niedobór ośrodków zdrowia. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt, umożliwiający działalność leczniczą Wanda Matugga Health Center im. Wandy Błeńskiej w zakresie podstawowej opieki medycznej, stomatologii, chirurgii, położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wartość dofinansowania: 999 980,00 zł w 2019 roku

Szczegóły projektu »

Polska Pomoc

Poprzedni projekt:

W 2017 realizujemy projekt Poprawa jakości opieki medycznej nad matkami i dziećmi w Regionie Narodów, Narodowości i Ludów Południa w Etiopii (SNNPR).

Projekt ma poprawić jakość opieki zdrowotnej matek i dzieci na obszarze obsługiwanym przez ośrodek zdrowia w Wassera oraz cztery placówki podstawowej opieki medycznej (tzw. health posts). Razem obsługują one teren o promieniu 13 km, na którym mieszka 25 tysięcy osób.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Szczegóły projektu »

Polska Pomoc

Poprzedni projekt:

Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska Pomoc

Fundacja innovAid

Jesteśmy grupą ludzi, których połączyła chęć pomocy i brak zgody na cierpienie, nierówność i niesprawiedliwość w XXI wieku. Nie jest nas wielu, ale robimy co w naszej mocy, żeby pomagać potrzebującym.

Nie boimy się wyzwań. Nie stawiamy granic naszej wyobraźni. Nasze pomysły są odważne, ale nasze działania wcale im nie ustępują. Nie budujemy także granic między ludźmi, dzieląc świat na ten pierwszy – zdecydowanie lepszy, drugi – trochę gorszy i trzeci – zacofany.

Chcemy aby nasz wspólny świat był lepszy.

Zobacz nasz statut »

Nie nakarmimy całego świata

Chcemy dać wędkę zamiast ryby – stworzyć infrastrukturę, która pomoże rejonom rozwijającym się na dogonienie cywilizacyjne „starego świata”. Nasze działania opierają się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Wiemy, że jeśli rozwojowi społecznemu i gospodarczemu nie towarzyszy dbałość o środowisko naturalne, jest to jedynie rozwój pozorny. Dlatego wszystkie nasze projekty mają na celu także ochronę środowiska naturalnego.

Nowoczesne, przyjazne środowisku technologie mają pomagać w codziennym życiu, ale też inspirować do sięgania po więcej, do szukania kolejnych rozwiązań ulepszających codzienność.

Najważniejsza jest edukacja

Wykształconym człowiekiem trudniej manipulować, bo taki człowiek zna swoją wartość, potrafi spojrzeć na świat z szerszej perspektywy i potrafi ten świat samodzielnie ocenić. Chcemy pomóc w przekazywaniu wartościowej wiedzy tam, dokąd bez nowoczesnych technologii, nie może ona dotrzeć.

Przy pomocy najnowszych rozwiązań technologicznych chcemy pomóc nauczycielom i uczniom szkół w krajach rozwijających się w nawiązaniu kontaktu z ich odpowiednikami w krajach rozwiniętych.

Bez poczucia wyższości.

Wiedza medyczna na wagę złota

Chcemy podzielić się tą wiedzą. Dotrzeć tam gdzie nie ma lekarzy, a chorych nie stać na konsultacje u specjalistów. Innowacyjne technologie mogą pomóc lekarzom w dotarciu do swoich pacjentów. Bez konieczności pokonywania tysięcy, czy choćby tylko kilku kilometrów. Regularnie. Za darmo.

Szukamy także lekarzy gotowych do podjęcia pracy „na miejscu”, konsultujących i operujących pacjentów, ale także zarządzających doposażeniem miejscowych szpitali w specjalistyczny sprzęt medyczny i szkolących lokalny personel. Poszukujemy specjalistów chętnych do takiej współpracy.

Wasza wiedza jest na wagę złota. Na wagę życia.

Elektryfikacja to podstawa!

Wyobraźmy sobie niebo nocą, gdzieś na równiku. Człowiek podnosi wzrok i widzi każdą najmniejszą nawet gwiazdę, czy najdalszą planetę. Całe niebo jest nimi usiane. Można się im przyglądać do woli. Ich światło nie ma żadnej „ziemskiej” konkurencji.

Bez elektryczności nic nie oświetla dróg. W domach nie ma stacjonarnych telefonów, pralek i kuchenek elektrycznych. Przy kuchniach opalanych stałym paliwem łatwo o oparzenia, a w słabo wentylowanych pomieszczeniach – o choroby układu oddechowego. Chcemy to zmienić.

Nowe technologie pomagają!

Nasz zespół składa się głównie z ludzi młodych, dla których nowoczesne technologie są rzeczą naturalną.

Widzimy olbrzymią szansę na wykorzystanie ich w działaniach pomocowych gdzie nie są powszechnie stosowane.

Wierzymy, że właśnie dzięki nowoczesnym technologiom możemy znacząco przyspieszyć oraz poprawić jakość wielu działań na rzecz rozwoju.

Woda - źródło życia i zdrowia

Na świecie są jeszcze ludzie, którzy nie mają dostępu do bieżącej wody. To ogromna liczba osób. Ponad 750 milionów ludzi, którzy codziennie muszą się postarać o wodę do gotowania, mycia i prania. Trzeba znaleźć czynną studnię, wybrać się tam pieszo lub na rowerze i przynieść wodę do domu. W Afryce widok kobiet, a częściej nawet dzieci, także tych małych, niosących ciężkie pojemniki z wodą, nie jest niczym szczególnym. One i tak mają szczęście, bo mieszkają w pobliżu czynnej studni...

Nasz pierwszy projekt dotyczy właśnie wody. Chcemy udrożnić nieczynne studnie w Ugandzie. Na miejscu dawnych studni staną nowoczesne moduły, w których znajdą się m.in. miejsca poboru świeżej wody.

Melioracja / Kanalizacja

Według opublikowanego 13 maja 2013 roku wspólnego raportu WHO i UNICEF, w 2015 roku 2,4 miliarda ludzi, czyli jedna trzecia światowej populacji, będzie pozbawiona odpowiednich warunków sanitarnych.

Raport, zatytułowany Progress on sanitation and drinking-water 2013 update (Najnowsze, uaktualnione w 2013 roku dane nt. warunków sanitarnych i wody pitnej) ostrzega, że przy obecnym tempie rozwoju, nie uda się spełnić założenia tzw. MDG 2015 (Milenijnego Celu Rozwoju), czyli zmiejszenia o połowę proporcji populacji pozbawionej urządzeń sanitarnych z 1990 roku. Odpowiednich warunków sanitarnych zabraknie 8% czyli poł miliarda ludzi.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje

Jesteśmy otwarci i chętnie porozmawiamy na tematy związane z niesieniem pomocy, technologią i niezwykłymi miejscami.

Chcemy inspirować młodych ludzi do podejmowania wyzwań wolontariatu, gdyż z własnych doświadczeń wiemy, że satysfakcja z tego rodzaju pracy rekompensuje włożony w nią wysiłek.

Chcemy inwestować w edukację dzieci i młodzieży. Tworzyć przestrzeń, w której, dzięki nowoczesnym technologiom, będzie ona miała nieograniczony dostęp do wiedzy.

Chcemy pomagać osobom niepełnosprawnym.

Chcemy wspierać osoby w podeszłym wieku.